Abstract Art No.133

Dit is een abstract schilderij met een compositie die doet denken aan een stedelijk landschap gereflecteerd in water. Het kunstwerk is opgebouwd uit een horizontaal gelaagde ordening waarin verticale elementen en rechthoekige vormen de illusie wekken van gebouwen. Deze vormen zijn op een zodanige wijze gerangschikt en overlappen elkaar, dat een gevoel van diepte en perspectief ontstaat, alsof je kijkt naar een skyline die zich uitstrekt tot over de volle breedte van het canvas.