Abstract Landschap | Warme Kleurenpracht | Abstract Landschap

Dit is een abstract schilderij dat een gestileerd landschap voorstelt, samengesteld uit een mozaïek van vlakken en texturen die samen een harmonieus geheel vormen. De compositie is verdeeld in horizontale stroken die een gevoel van gelaagdheid geven, alsof je uitkijkt over opeenvolgende heuvelruggen en vlakten. De bovenste helft van het werk laat een open hemel zien en daaronder ontvouwt zich het landschap, waarbij sommige vlakken doen denken aan velden, terwijl andere meer abstract blijven.