Abstract No. 123.39

Dit is een abstract schilderij met een reeks aaneengeschakelde vlakken, uitgevoerd in een stijl die associaties oproept met color field painting. De compositie bestaat uit horizontale banen die over de gehele breedte van het doek lopen en is opgebouwd uit meerdere blokken of vierkanten, ieder met subtiele overgangen en variaties in toon en intensiteit. Het is alsof men kijkt naar een gevlekte muur van stucwerk waarin de zon haar licht en schaduwspel toont.