Berken

Op dit schilderij vangt het oog onmiddellijk de verticale lijnen van vijf berkenbomen, die zich krachtig uitstrekken over de gehele hoogte van het doek. Het zijn majestueuze stammen, gedetailleerd weergegeven met speelse maar precieze penseelstreken die de karakteristieke witte schors met donkere scheuren en vlekken nabootsen. De bomen staan dicht bij elkaar, met nog enkele schimmige contouren van bomen die in de achtergrond lijken te verzinken, wat het gevoel van een dicht bos oproept.