Flamingo | Flamingo

Op dit schilderij staat een elegante flamingo centraal in een zachte, serene setting. Deze gracieuze vogel is afgebeeld met één been op de grond en het andere opgetrokken, een houding die kenmerkend is voor flamingo’s wanneer ze rusten. De flamingo is met zijn profilering naar links gericht en lijkt voorzichtig voort te bewegen, waarbij het langgerekte, s-vormige silhouet van zijn nek en kop de aandacht trekt.