Ginkgo Blad

Op dit schilderij staat een collage van Ginkgo biloba-bladeren, gestileerd en gearrangeerd op een zodanige wijze dat ze tezamen een harmonieus geheel vormen. De bladeren lijken haast te dansen op de canvas, elk met een sierlijke buiging en een subtiel verschil in vorm en grootte. De meest markante kenmerken van een Ginkgo-blad, de vorm die lijkt op een waaier met een ingekeepte top, zijn prachtig vastgelegd en geabstraheerd.