Hert

Op dit schilderij staat een jong hert centraal, prominent gepresenteerd tegen een achtergrond met een vervaagde, abstracte uitstraling. Het hert is tot halverwege zijn lijf zichtbaar, en kijkt met een zachte, alerte blik recht vooruit, alsof het de aanschouwer nieuwsgierig observeert. Het dier heeft prominente, grote oren die enigszins rechtop staan, waardoor je bijna kan voelen hoe aandachtig het luistert naar de geluiden rondom.