Kip | Kip

Op dit schilderij staat een kip centraal. De kip vult bijna het gehele beeldvlak en is van een frontaal perspectief geschilderd met zijn kop iets naar rechts gekanteld. Deze positie geeft het een schijn van nieuwsgierigheid of zelfs een zekere waardigheid.