Neon 138028

Dit is een schilderij van een vrouwelijk figuur waarbij emotie en beweging een centrale rol spelen. Het portret is op een dynamische manier weergegeven, waarbij de contouren van de vrouw en haar hoed versmelten met een achtergrond die lijkt te bestaan uit vloeiende en uiteenspattende penseelstreken. De vrouw heeft een lichtelijke neerwaartse blik en haar gezicht wordt gekarakteriseerd door grote, expressieve ogen, een zachte neus en zichtbaar roze lippen.