Paarden Portret

Dit is een schilderij waarop een krachtig, majestueus paard centraal staat. Het paard is afgebeeld van voren en enigszins vanaf de zijkant, met de focus op de kop en de bovenzijde van de voorbenen. Het dier kijkt met een intense, bijna tastbare blik naar iets buiten het tafereel, alsof het wakker en alert is, zijn omgeving inschattend.