Schilderij IJsvogel

Op dit schilderij staat een ijsvogel centraal, prachtig en levendig afgebeeld met een hoge mate van detail en realisme. De ijsvogel zit majestueus op een tak die diagonaal door het beeld loopt. Zijn lichaam is zijdelings naar ons toe gericht, met de kop een beetje gedraaid zodat één oog ons aankijkt met een scherpe, indringende blik.