Schilderij Slang

Op dit schilderij staat een complex samenspel van slangen centraal, die zich in elkaar verstrengelen en een bijna onontwarbaar tafereel vormen. De compositie van het werk is druk en dynamisch, waarbij de texturen en schakeringen van de slangenhuiden bijzonder gedetailleerd zijn uitgewerkt. Het geheel creëert een zee van donkere tonen waaruit af en toe scherpere contouren naar voren komen.