Schilderij Tenderness Unveiled | Found Love

Op dit schilderij staat een innige omhelzing centraal van twee figuren die door hun houding en positie een gevoel van tederheid uitstralen. De figuren, een man en een vrouw, lijken elkaar op een liefdevolle manier te omarmen en maken aanstalten om elkaar te kussen. Hun gezichten zijn dichtbij elkaar en bevestigen de intimiteit van het moment.