Uil | Uilen

Op dit schilderij staat een uil centraal, die met gespreide vleugels en naar beneden gerichte klauwen lijkt te zweven in de lucht. De uil is majestueus en gedetailleerd afgebeeld, waarbij de kunstenaar de veren, ogen, en kenmerkende gezichtsvorm nauwkeurig heeft vastgelegd. Het dier kijkt ons aan met een intense, bijna menselijke blik, die de indruk geeft alsof het bewust aanwezig is in de ruimte.