Vogel

Op dit schilderij staat een vogel centraal, uitgebeeld met een geometrische en gefragmenteerde vormgeving die doet denken aan het kubisme. De vogel is en profil weergegeven en neemt het grootste deel van het canvas in. De compositie balanseert tussen abstractie en herkenbaarheid, waarbij de figuratieve contouren van de vogel zijn uitgewerkt in een veelheid aan facetten en driehoekige vormen die samen het beeld van de vogel vormen.