Vogel

Dit schilderij presenteert een indrukwekkende roofvogel, mogelijk een adelaar, met gespreide vleugels, die prominent in het midden van het doek staat. De vogel is frontaal weergegeven, vliegend en recht op de toeschouwer afkomend. De vleugels zijn wijd uitgespreid en licht gebogen en geven een overweldigend gevoel van kracht en grootte.