Vogel | Vogel

Dit schilderij toont een vogel als centraal onderwerp, weergegeven met een zekere levendigheid en detail gericht op realisme. De vogel bevindt zich in het midden van het kunstwerk, rustend op een dunne tak die diagonaal van de linker onderhoek naar de rechter middensectie loopt. De blik van de vogel is opmerkelijk geconcentreerd en naar rechts gericht, alsof deze de omgeving buiten het canvas observeert.