Vogels: Mees

Op dit schilderij staat een mees centraal, uitgebeeld met een zekere levendigheid en detail tegen een abstracte achtergrond. De vogel is prominent geplaatst in het midden van het doek en neemt het grootste deel van de voorstellingsruimte in beslag. De mees zit op een tak, die diagonaal over de onderkant van het schilderij loopt, wat dynamiek toevoegt aan de compositie.